PLANNER
店長
IKUMI NARITA
Lily PlannerYUUKA SATO
PatissierMAIKO KOKUBU
PatissierYUKA YAMAMOTO
HIKARI KIKUCHI
YUKIKO HIKICHI
NANAMI KISHI
MANA OGASAWARA
YUKINA OYAMA
AMI MATSUI
KAHO YOSHIDA
SUZU OGURA